Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
0945.239.119
Đèn led mâm Lighthouse Chiếc Lá LH1240
 • Điện áp: 220V
 • Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm
Đèn led mâm Lighthouse LH1270
 • Chất liệu: Hợp kim , nhôm
 • Ánh sáng: Trắng , vàng, trung tính
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước: 800mm
Đèn Led Mâm Lighthouse Bông Sen Đá LH1273
 • Kích thước: 920mm
 • Điện áp: 220-456V
 • Ánh sáng: Trắng, vàng , trung tính
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm
Đèn Led Mâm Lighthouse Hoa Sen LH 1269
 • Kích thước: 900mm
 • Điện áp: 90-260V
 • Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm
Đèn Led Mâm Lighthouse Hoa Tương Tư LH1275
 • Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
 • Điện áp: 90-260V
 • Kích thước: 800mm
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm, thủy tinh tản quang
Đèn Led Mâm Lighthouse Hoa Mai trắng LH1264
 • Ánh sáng: Trắng, vàng , trung tính
 • Điện áp: 760mm
 • Kích thước: 90-260V
 • Chất liệu: Hợp kim , nhôm, thủy tinh tán quan
Đèn Led Mâm Lighthouse Hoa Lan Đuôi Công LH1261
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm, thủy tinh tán quang
 • Điện áp: 90-260V
 • Kích thước: 920mm
 • Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
Đèn Led Mâm Lighthouse Sừng Hươu LH1252
 • Kích thước: 920mm
 • Điện áp: 90-260V
 • Ánh sáng: Trắng , vàng , trung tính
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm, thủy tinh tán quang
Đèn led mâm Lighthouse Chiếc Lá LH1240
 • Điện áp: 220V
 • Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm
Đèn led mâm Lighthouse LH1270
 • Chất liệu: Hợp kim , nhôm
 • Ánh sáng: Trắng , vàng, trung tính
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước: 800mm
Đèn Led Mâm Lighthouse Bông Sen Đá LH1273
 • Kích thước: 920mm
 • Điện áp: 220-456V
 • Ánh sáng: Trắng, vàng , trung tính
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm
Đèn Led Mâm Lighthouse Hoa Sen LH 1269
 • Kích thước: 900mm
 • Điện áp: 90-260V
 • Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm
Đèn Led Mâm Lighthouse Hoa Tương Tư LH1275
 • Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
 • Điện áp: 90-260V
 • Kích thước: 800mm
 • Chất liệu: Hợp kim, nhôm, thủy tinh tản quang
Đèn LED Âm Đất vuông GS Công Suất 4W GSDV4
 • Công suất: 4w
 • Điện áp: 165 - 240v
 • Ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 95x65mm
Đèn LED Âm Nước GS Công Suất 18W GSN18
 • Công suất: 18w
 • Điện áp: 24v
 • Ánh sáng: Đổi màu
 • IP: 68
 • Kích thước: 190x205mm
Đèn LED Âm Nước GS Công Suất 18W kiểu bánh Xe GSBX18- DM
 • Công suất: 18w
 • Điện áp: 24v
 • Kích thước: 180*60mm
 • IP: 68
 • Ánh sáng: Đổi Màu
Đèn LED Âm Nước GS Công Suất 6W kiểu bánh Xe GSBX6- DM
 • IP: 68
 • Ánh sáng: 3000k
 • Điện áp: 24v
 • Công suất: 6w
 • Kích thước: 130*60mm
0945.239.119