Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
0945.239.119

Đèn LED Âm Đất vuông GS Công Suất 4W GSDV4
 • Công suất: 4w
 • Điện áp: 165 - 240v
 • Ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 95x65mm
Đèn LED Âm Đất vuông GS Công Suất 12W GSDV12
 • Ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Điện áp: 165-240v
 • Công suất: 12w
 • IP: 65
 • Kích thước: 180x70mm
Đèn LED Âm Đất vuông GS Công Suất 9W GSDV09
 • Công suất: 9w
 • Điện áp: 165-240v
 • Ánh sáng: Trắng/ vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 150x65mm
Đèn LED Âm Đất vuông GS Công Suất 6W GSDV06
 • Công suất: 6w
 • Điện áp: 165-240v
 • Ánh sáng: Trắng/ vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 120x60mm
Đèn LED Âm Đất Tròn GS Công Suất 36W GSDT36
 • Công suất: 36w
 • Điện áp: 165-240v
 • Ánh sáng: Trắng/ vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 300x90cm
Đèn LED Âm Đất Tròn GS Công Suất 24W GSDT24
 • Công suất: 24w
 • Điện áp: 160-240v
 • Ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 250x90cm
Đèn LED Âm Đất Tròn GS Công Suất 18W GSDT18
 • Công suất: 18w
 • Điện áp: 160-240v
 • Ánh sáng: Trắng/ vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 220x90cm
Đèn LED Âm Đất Tròn GS Công Suất 15W GSDT15
 • Công suất: 15w
 • Điện áp: 160-240v
 • Ánh sáng: Trắng/ vàng
 • IP: 65
 • Kích thước: 200x90cm
Đèn led âm đất |

Đèn led âm đất ngoại thất

0945.239.119