Quang hiệu của bóng đèn là gì?

den-cam-dat-san-vuon-spotlight-chieu-hat-trang-tri-ngoai-troi-hien-dai-25w-dsv-16-3

Quang hiệu mỗi loại bóng đèn có trị số khác nhau tùy nguyên lý phát quang và công nghệ chế tạo. đèn huỳnh quang có quang hiệu cao hơn đèn sợi đốt, đèn led có quang hiệu cao hơn đèn huỳnh quang.

Quang hiệu, hay hiệu suất phát quang, là quang thông (lm) phát ra  tính theo mỗi đơn vị công suất

(watt) của bóng đèn:

ᶯ = Ф/P

Ký hiệu của quang hiệu là  ᶯ (ê-ta), đơn vị của quang hiệu là lumen/watt (lm/W).

Ví dụ: Một đèn sợi đốt công suất 100W cho ra quang thông 1.600lm, bóng đèn sợi đốt có quang hiệu bằng: 1.600/100 = 16 lm/W; một đèn led công suất 18W cho ra quang thông 1.620lm, bóng đèn led có quang hiệu bằng: 1.620/18 = 90 lm/W.

Quang hiệu mỗi loại bóng đèn có trị số khác nhau tùy nguyên lý phát quang và công nghệ chế tạo. đèn huỳnh quang có quang hiệu cao hơn đèn sợi đốt, đèn led có quang hiệu cao hơn đèn huỳnh quang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *