Khái niệm về cường độ ánh sáng?

den-led-gan-am-tran-downlight-doi-3-mau-vien-bac-chieu-sang-trang-tri-hien-dai-7w-dl-at02-4

Cường độ sáng là đại lượng quang học cơ bản trong hệ đo lường SI, dùng để xác định năng lượng phát ra của một nguồn sáng.

Khái niệm cường độ sáng?

Cường độ sáng là đại lượng quang học cơ bản trong hệ đo lường quốc tế SI. Đơn vị đo cường độ sáng là candela (cd).

Cường độ sáng là năng lượng phát ra từ một nguồn sáng theo một hướng nhất định.

Cụ thể như sau: 1 candela là cường độ sáng mà một nguồn sáng phát ra 1 lumen đẳng hướng trong 1 góc đặc. Nguồn sáng 1 cd sẽ phát ra 1 lm trên diện tích 1 m2 tại khoảng cách 1 m kể từ tâm nguồn sáng.

Cường độ ánh sáng là quang thông phát xạ trong một đơn vị góc khối, theo một phương xác định

Ký hiệu của cường độ ánh sáng là I

Đơn vị của cường độ ánh sáng là candela (cd) : 1cd = 1 lm / sr

Bội số của candela là kilocandela (kcd): 1 kcd = 1.000 cd

Công thức định nghĩa của cường độ ánh sáng: I = Ф / ω

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *